Missie en Visie

Voorwoord

De Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. is in 2007 opgericht nadat de ambulancedienst werd afgestoten door de Dierenbescherming, die tot dan het verlenen van eerste hulp en het vervoer van dieren in eigen beheer uit heeft gevoerd. De dierenambulance draait voor 100% op enthousiaste vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten in dienst.

Ons servicegebied is groot, we rijden in de gemeente Alphen aan den Rijn, de gemeente Nieuwkoop en de gemeente Kaag en Braassem. We hebben hiervoor 3 ambulances in bruikleen gekregen van Stichting Dierenlot. Deze worden niet alleen gebruikt voor de meldingen, maar ook voor het vervoer van dieren naar externe, gespecialiseerde dierenopvang adressen zoals het asiel en de vogelopvang.

Tot medio 2022 waren we gehuisvest in leegstaande panden die we tijdelijk konden betrekken. In 2021 kregen we de kans, mede door een aantal grote donaties, om een eigen pand te kopen. Dit resulteerde in de aankoop van het pand aan de Produktieweg 12 in Alphen aan den Rijn. Om het pand, een voormalige fotostudio, geschikt te maken voor de nieuwe gebruiksfunctie is het volledig verbouwd. We hebben nu voldoende ruimte om dieren tijdelijk op te vangen voor ze door vervoerd worden naar de gespecialiseerde opvangadressen, waarbij we ook voldaan kan worden aan de hygiëne-eisen. We hebben een quarantaineruimte, een voederkeuken, een grote koeling waar we huisdieren netjes 2 weken kunnen bewaren in afwachting van een eigenaar. Meldt de eigenaar zich, dan is er gelegenheid om afscheid te nemen in een speciale afscheidsruimte. Waar we voorheen voor vergaderingen en trainingen uit moesten wijken naar externe locaties, hebben we nu een eigen grote ruimte.

Ook aan de meldkamer is gedacht en uiteraard is er ook een ruimte waar de vrijwilligers op rustige momenten kunnen vertoeven.

Zwanen

Missie

Wij behartigen de belangen van dieren en helpen huisdieren en wilde dieren door ze te vervoeren, medische zorg te bieden en te herenigen met hun eigenaar. Ook zorgen wij voor educatie en voorlichting om leed bij dieren te voorkomen.

Visie

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. streeft ernaar dat dierenleed zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit dien we door goede voorlichting te geven aan particulieren en organisaties over huisdieren en dieren in het wild. Daar waar het toch fout gaat, 24/7 eerste hulp, bijstand, transport en opvang te bieden aan dieren in nood in de ruimste zin van het woord. Dit doen we met professionele mensen, medische hulp en adequate transportmiddelen en opvang.

Poes en hond