Doneren

Er wordt veelal gedacht dat wij een gesubsidieerde organisatie zijn. Helaas, dat zijn wij niet. Wij zijn van twee partijen afhankelijk waar het de financiën betreft: de Dierenbescherming en particulieren.
Wij rijden veelal in opdracht van de Dierenbescherming en krijgen daarvoor betaald. Door het toenemend aantal meldingen voor dieren die in het wild leven, moeten wij daar inmiddels, financieel gezien, op toeleggen. De financiële middelen van de Dierenbescherming zijn niet onbeperkt. Voor particulieren geldt het volgende: bij elke gereden rit voor een dier met eigenaar, ontvangt de eigenaar een rekening. We worden helaas regelmatig geconfronteerd met mensen die weigeren te betalen voor verleende diensten.

 

Het is een kostbare onderneming, zo'n Dierenambulance. Om een paar grote kostenposten te noemen: kleding voor de vrijwilligers; diesel; verzekeringen; voer en medicatie; telefoonkosten; ons onderkomen; onderhoud aan de ambulances; scholing van onze vrijwilligers. Het gaat allemaal niet voor niets.

 

Wil u ons hierin steunen door middel van een donatie kunt u dat doen op 1 van de volgende manieren:

 • U kunt uw bijdrage rechtstreeks storten op onze rekening.
  Rabobank NL68RABO0148951643 t.n.v. Dierenambulance Alphen aan den Rijn.


 • U kunt ook gebruik maken van de IDEAL module aan de rechterkant

 • Indien u een paypal account heeft kunt de Paypal button links gebruiken.

 • Uiteraard kunt u ook contant een gift kwijt bij onze dienstdoende chauffeurs.

 • Bij diverse supermarkten in Alphen aan den Rijn staat een groene melkbus naast de automaat voor lege flessen. Het bonnetje dat u ontvangt voor uw lege flessen kunt u in de melkbus kwijt. Eens per maand halen wij al die melk-bussen leeg en wisselen de bonnetjes in voor contant geld. Het bedrag dat wij hiermee incasseren, kan behoorlijk oplopen.

Donateurs waarvan de gegevens bekend zijn, ontvangen eens per kwartaal onze nieuwsbrief. Hiermee blijft u op de hoogte van onze activiteiten en kunt u vernemen wat er met uw gift wordt of is gedaan.

 


ANBI

Sinds 1-1-2010 is Dierenambulance Alphen aan den Rijn geregistreerd als ANBI instelling. Dit betekend dat giften aan Dierenambulance Alphen aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

De ANBI's dienen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

 Informatie betreffende ANBI goedkeuring:               

 • De naam van de instelling: Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.
 • RSIN : RSIN 8185 11 898 B 01
 • Bezoekadres: Bezoekadres Lupinesingel 15, 2403 CM Alphen aan den Rijn
 • Doelstelling van de ANBI
  Doelstelling: Het vervoeren van onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane/gezonde/zieke/gewonde/gebrekkige/overleden dieren, al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar of de verzorger van het dier, naar de gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming, het verlenen van dieren-EHBO.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan:
  De stichting streeft ernaar het doel te verwezenlijken door het vierentwintig uur per dag operationeel hebben van meerdere ambulances die volgens de geldende voorschriften van de Federatie Dierenambulances Nederland zijn uitgerust, het tegen betaling vervoeren van dieren in opdracht en voor rekening van eigenaren of verzorgers van dieren, het doen opleiden en inzetten van medewerkers voor de ambulances.
  De stichting verwerft geldmiddelen door middel van het afsluiten van contracten met afdelingen van de Vereniging Dierenbescherming, bijdragen van de gemeenten, subsidies, schenkingen, erfstellingen en opbrengsten van verrichte diensten en alle andere wettige inkomsten. Het vermogen wordt zorgvuldig beheerd en aangewend voor de doelstelling van de stichting
 • Bestuur:
  Het bestuur bestaat uit:

  W. van Dijke      voorzitter/penningmeester
  S. Glasbergen    secretaris
  E. Groep           bestuurslid         
  G. Groep           bestuurslid

  De bestuurders ontvangen geen bezoldiging

 

Share on Myspace

Volg Ons

Adres

 • Hoorn 318,
  2404 HL, Alphen aan den Rijn.

Contact

Erkend/Aangesloten bij

Aequor erkend Anbi erkendFDN aangesloten

Ads by google.